Čula

Otkrijte svojih novih sedam čula

Svježe samljevena kafa, omiljena pjesma na radiju, meki peškir za tuširanje - mi svijet doživljavamo gledanjem, slušanjem, dodirom ili ukusom. Ali postoji više čula od poznatih pet.

Sve što vidimo i doživljavamo, iskusimo našim čulima. U svakodnevnom životu često prihvatamo svoja čulna opažanja zdravo za gotovo, pa ipak, ona su jedini način našeg učešća u životu - a ima ih i više od onih pet koja svi znamo. Naučnik koji se bavio prirodom i filozofijom, osnivač Welede, Rudolf Steiner intenzivno je proučavao ljudsku sposobnost opažanja. Razvio je model dvanaest čula, upotpunjujući standardnih pet - dodir, vid, sluh, miris i ukus - sa sedam novih čula. To su naš osjećaj za toplotu, ravnotežu, kretanje, jezik, misao, život i samog sebe. Ovih 12 čula podijelio je u tri grupe: čula spoljnog svijeta, tjelesna čula i socijalna čula.

Čula spoljnog svijeta

Čulo vida najčešće koristimo kada želimo da se orjentišemo. Posmatramo da li je dan sunčan, ili gledamo gdje smo ponovo zaturili ključeve. Kvalitet svijeta oko nas primjećujemo samo ako ga svjesno posmatramo, otkrivajući svjetlost, tamu i boje. 

Gorko ili slano, slatko ili kiselo? Čulom ukusa naš jezik razlikuje ove kvalitete. Ali čulo ukusa je raznoliko i kompleksno, između ostalog i zato što se ukusi lako miješaju sa drugim čulnim kvalitetima, kao što su čula mirisa i čulo dodira na jeziku.

Naše reagovanje na parfeme i druge mirise veoma je individualizovano i emotivno. Nije čudno što je naše čulo mirisa tako osjetljivo.

Tokom hladnog zimskog dana, ako smo bez rukavica, biramo lopatu za snijeg sa drvenom drškom, a ne sa metalnom. Razlog je naše čulo toplote, koje se oslanja na naše iskustvo o materijalima i prostoru u kojem živimo.  

"Dvanaest čula podijeljeno je u tri grupe: čula spoljnog sveta, tjelesna čula i socijalna čula."

Tjelesna čula

Često nismo svjesni svog čula za ravnotežu. Samo ako se dogodi da izgubimo ravnotežu ili osjetimo vrtoglavicu, primjetimo koliko je ovo čulo važno za nas i našu svjesnost.

Pa i čulo kretanja prihvatamo zdravo za gotovo. Uz njegovu podršku pomjeramo ruke, šake, noge, a ne moramo da ih pritom pogledamo. Tako smo u stanju da, na primjer, sklopimo ruke iza leđa.

Ako se premorimo ili smo bolesni, budi se naše životno čulo. Ono nas povezuje sa našim tijelom, pomaže nam da iskusimo ritam našeg osjećaja svježine i snage ujutro i večernjeg umora.  

Simpatije i nježnost izražavamo kroz ovo čulo, i shvatamo koliko dodir ima snažan uticaj. Naše čulo dodira uvijek je povezano sa pokretom. U mračnoj sobi, na primjer, krećemo se oprezno i, ako iznenada na nešto naletimo, osjećamo granice našeg tijela i objekata oko nas.

Socijalna čula

Naše čulo sluha govori nam o bliskosti stvari oko nas. Ako čujemo glas neke osobe ili životinje, osjećamo da smo sa njima u vezi. Nekoga možemo posmatrati sa udaljenosti: kada ga čujemo, već smo veoma blizu. 

Još bliže prilazimo drugima našim čulom govora, koje je značajno različito od čula sluha. Čak i kada ne razumijemo nekoga, ili govorimo drugi jezik, ipak prepoznajemo kada čovjek nešto govori.

Da bismo nekoga razumjeli, slušamo ga i spoznajemo njegove misli u sebi. Uz pomoć čula mislishvatamo značenje onoga što čujemo, i razmišljamo o stvarima koje nisu bile u našim mislima prije toga.

Od trenutka kada se rodimo, okrećemo se drugim osobama, sagledavajući ih kao srodna ljudska bića. Naše jedinstveno interesovanje za njih dolazi od našeg čula samog sebe.