Projekti osnovnih sirovina

Prilikom kupovine osnovnih sirovina, vodimo računa ne samo o očuvanju okoline, već i o tretmanu zaposlenih, dobavljača i partnera.