Nabavka sirovina

Od 1921. cilj kompanije Weleda je da očuva, unaprijedi i povrati zdravlje ljudi. Najbolji kvalitet i pažljivo korišćenje resursa idu u korak jedno s drugim. Oko tri četvrtine prirodnih biljnih sastojaka dolaze iz organskog i biodinamičkog uzgoja kao i iz certifikovanog sakupljanja u prirodi.

Dugoročna saradnja sa kvalitetom na svim nivoima

Naše sirovine dolaze iz prirode i njihovo porijeklo je raznoliko. Veliki broj – više od 200 vrsta biljaka – gaji se u našim ličnim medicinskim vrtovima. Pored naših sopstvenih rasada i sakupljanja u prirodi, velika količina naših sirovina dolazi putem dugoročne saradnje sa dobavljačima. Mnogo različitih, nama nezamjenjivih sastojaka stiže sa velikih i malih farmi, preko zadruga i projekata uzgoja, kao i posredstvom trgovine u čitavom svijetu.

Partnerstva koja traju

Prilikom kupovine osnovnih sirovina, vodimo računa ne samo o očuvanju okoline, već i o tretmanu zaposlenih, dobavljača i partnera.

Projekti osnovnih sirovina

Fer cijene i dugoročni ugovori garantuju odličnu saradnju kompanije Weleda sa partnerima. Naši standardi društveno odgovornog poslovanja, poznatiji kao pravedna trgovina odnose se na cijeli lanac vrijednosti uključujući i zaposlene. Pored toga, naši dugoročni partneri u projektima su obavezani da obezbjede fer plate svojim zaposlenima, unapređuju položaj žena i poštuju ravnotežu između porodice i posla. Ova partnerstva često proizilaze iz saradnje sa vladinim organizacijama za razvoj, univerzitetima i svjetskim ekološkim organizacijama.

Bonus: manji uticaj špekulacija

Naravno, prilikom nabavke naših sirovina, oslanjamo se na ponude sa povoljnim i konkurentnim cijenama bez previše intervenisanja posrednika, jer vjerujemo da fer isplata, za obje strane dovodi do dugoročne saradnje zasnovane na povjerenju. Pozitivna posljedica ovakvog odnosa jeste da su obje strane manje podložne špekulacijama na tržištu. Sirovine najboljeg kvaliteta se mogu dobiti onda kada učimo jedni od drugih, kroz odnos zasnovan na povjerenju, gdje obje strane dobijaju, uz stabilnost cijena, dosljedan kvalitet i razmjenu praktičnih znanja.

Unija za Etičku BioTrgovinu

Od oktobra 2011. Weleda je ravnopravni član Saveza za etičku bio-trgovinu (UEBT). Osnovana 2007., ova neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu predstavlja svjetski prepoznat standard za održivu nabavku i korišćenje sirovina, uzimajući u obzir biodiverzitet kao i pravednu raspodjelu prihoda.