Ekološka održivost

od početka

Kao tradicija koja traje više od deset decenija, naše pažljivo postupanje sa prirodom i njenim resursima počiva na antropozofskim idejama Rudolfa Štajnera i za kompaniju Weleda je imperativ. Pa ipak, naša posvećenost se tu ne završava. Ona je prisutna od pitanja biodiverziteta, preko nabavke sirovih materijala, korišćenja prirodnih resursa i održivog pakovanja sve do smanjenja utrošnje vode i otpada kao i redukcije emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Održivo korišćenje sirovina

Weleda koristi oko 1000 sirovih materijala za medicinske i proizvode za prirodnu njegu i mi znamo da način na koji ih nabavljamo i ekstraktujemo ima značajan uticaj na biodiverzitet. U isto vreme, mi znamo da samo netaknuti eko-sistemi posjeduju zemljište i uslove visokog kvaliteta potrebnog za naše prirodne sirovine.

 

Zato više od 78% sirovina koje koristimo dolaze iz certifikovanog organskog i biodinamičkog uzgoja ili iz kontrolisanog sakupljanja u prirodi. Neprestano se trudimo da taj procenat povećamo. Ova posvećenost biološkoj raznovrsnosti je od najvećeg značaja za kompaniju Weleda - bez biodiverziteta ne bi bilo ni Weleda proizvoda.

Ekološko korišćenje prirodnih resursa

Voda i električna energija su neophodni za proizvodne procese bilo koje kompanije, pa tako i u kompaniji Weleda. Naši zaposleni se odnose prema tim resursima s poštovanjem i mi stalno usavršavamo procese kao što su ponovno korišćenje kondenzovane vode, koja se vraća u naš sistem. Tako smo potrošnju vode po kilogramu dobijenog proizvoda smanjili za jednu četvrtinu (25%) 2013.

 

Takođe se trudimo da smanjimo potrošnju električne energije. Ovo činimo na direktne i indirektne načine – optimiziranjem sistema za hlađenje i ventilacije, smanjenjem površina spratova i kancelarijskog prostora, boljim korišćenjem raspoloživih mašina i drugim mjerama koje poboljšavaju efikasnost. U isto vrijeme, Weleda povećava korišćenje obnovljive energije. 2013. godine, 50.7% naše direktne energije i 94.3% indirektne energije koristili smo iz obnovljivih resursa.

Biodinamički uzgoj

Naše lične metode biodinamičkog uzgoja medicinskih biljaka su tradicija koja se u kompaniji Weleda strogo poštuje. Biodinamička poljoprivreda podrazumjeva uzgoj biljaka, stoke, proizvodnju sjemena i održavanje tla prema antropozofskim principima.

 

 

U svim našim vrtovima – u Evropi i širom svijeta - mi primjenjujemo antropozofska načela kako bismo proizveli sirovine vrhunskog kvaliteta i u isto vrijeme poboljšali i održali kvalitet zemljišta i brojnih zajednica živih organizama, od mikroba do divljih životinja.

Održiva ambalaža

Za nas, održiva ambalaža mora da zadovolji niz zahtjeva. Naravno, ona prije svega štiti proizvod ali takođe mora biti napravljena od održivih materijala da bi mogla da se reciklira nakon što je proizvod iskorišćen. Još uvijek nije pronađeno idealno rešenje koje zadovoljava sve ove kriterijume. Ali, dok istražujemo buduća rešenja, Weleda nastoji da koristi ambalažu koja je održiva u najvećoj mogućoj mjeri.

Godine 2012. smo sastavili među-sektorski tim kako bismo došli do novih rješenja. Osmišljeno je nekoliko ideja koje smo odmah primjenili – korišćenje post-potrošačkog reciklažnog materijala u što većoj mjeri; korišćenje kutija odobrenih od strane Savjeta šumarskog udruženja (Forest Stewardship Council) koliko god je to moguće; prelazak sa metalik folija na kolor štampu. Takođe ispitujemo mogućnost zamjene naših tradicionalnih plavih staklenih boca plastikom sa neznatnim uticajem na okolinu, pošto je lakša za recikliranje. Kroz redovne diskusije sa proizvođačima i stručnjacima, naša ambalaža se neprestano usavršava.

Saznajte više

Stvaranje vrijednosti

Održiva ekonomija je ona pri kojoj se resursi planete zemlje ne troše brže nego što priroda postiže da ih obnovi. Profitabilnost je proizvod rastućih ekosistema i uspješnih zajednica. Za Weledu je etičko poslovanje i ekonomija stvaranja vrijednosti u suštini poslovanja, zajedno sa ljudima koji to omogućavaju.

Ekonomska održivost

Etičko ponašanje

Weleda ima odgovornost prema mjestima gde poslujemo i ljudima koji su uključeni u proizvodnju naših preparata.Težnja ka društvenoj odgovornosti podstiče ljude i organizacije da pozitivno utiču na razvoj, poslovanje i društvo. Kao društveno orjentisana kompanija, mi pridajemo veliki značaj individualnom razvoju i cjelokupnom zdravlju naših zaposlenih, dobavljača i partnera.

Društvena održivost