Rudolf Steiner

Duhovni i filozofski osnivač Welede

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (25./27. februar 1861. – 30. mart 1925.) je rođen u današnjoj Hrvatskoj ali se, još kao beba, seli sa roditeljima u Austriju. Njegov otac je bio željeznički operater čvrstih stavova, a Rudolf je sticao svoje rano obrazovanje u seoskoj školi i kod kuće.

Otvoren za ideje o duhovnom i materijalnom svijetu, stekao je doktorat iz filozofije na univerzitetu Roštok, prije čega je već dosta toga objavio na temu književnosti i filozofije – njegovi radovi uključuju Filozofiju slobode i Teoriju o znanju sadržanu u Geteovoj koncepciji svijeta.

Početkom dvadesetog vijeka utemeljio je duhovni pokret– antroposofiju. Ona ima svoje korijene u njemačkoj idealističkoj filozofiji i teozofiji koja ohrabruje čovjeka da posmatra svoje tijelo, um i duh kao neraskidivo povezane sa našim svijetom – kao dio jednog holističkog sistema.

Od filozofije do nauke i duhovnosti

U prvoj, prevashodno filozofski orjentisanoj fazi pokreta, Steiner je pokušao da nađe sintezu između nauke i duhovnosti. Njegov filozofski rad tog vremena, koji je nazvao duhovna nauka, težio je da primjeni jasnoću mišljenja karakterističnu za zapadnjačku filozofiju na duhovna pitanja. U drugoj fazi, oko 1907., radio je u nekoliko oblasti uključujući i umjetničke forme kao što su drama i umjetnost pokreta, kada je razvio novu umjetničku disciplinu, euritmiju.

Njegov arhitektonski rad je doživio vrhunac sa zgradom Goetheanum-a, kulturnog centra namijenjenog svim umjetnostima. U trećoj fazi, Štajner je bio okrenut različitim praktičnim nastojanjima, uključujući i Valdorf obrazovanje, biodinamičku poljoprivredu i antropozofsku medicinu.

Novi pristup medicini

Od kasnih 1910-tih nadalje, Steiner je počeo da radi sa doktorima medicine i hemičarima da bi stvorio novi pristup u medicini. Godine 1921. doktorka Ita Wegman, hemičar Oskar Schmiedel i ljekari i farmaceuti okupili su se oko Steiner-a kako bi utvrdili kako mogu da primjene ovu filozofiju u cilju brige i zadovoljenja potreba pacijenata.

Oni su shvatali da ljudsko tijelo ima nevjerovatnu sposobnost da liječi samo sebe, ali da mu je, isto tako, ponekad potrebna mala pomoć, pa su razvili lični pristup zdravstvenoj brizi koristeći prirodne sastojke kako bi podržali impulse za iscjeljenje samog tijela. Sa ovim vjerovanjem i dubokim naučnim i filozofskim znanjem, osnovali su kompaniju Weleda.

Veliki uticaj na Weledu

Značaj Steiner-a i njegove potpuno originalne misli je od ključnog značaja za kompaniju Weleda. Iako nije bio ni na kakvoj izvršnoj poziciji, on i dr Ita Wegman su bili dio takozvane Kontrollstelle, sveobuhvatnog savjetodavnog tijela u osnovi kompanije. On je takođe bio odgovoran za naziv kompanije kao i za logo koji je dizajnirao sam.

Iznad svega, Rudolf Steiner je bio najuticajniji za formiranje intelektualnog i duhovnog temelja kompanije Weleda. Njegova je bila vizija novog načina iscjeljenja, kojoj je bio dosljedan od antropoloških preduslova do proizvodnje konkretnih lijekova.

Pogled kroz vrijeme

Ona je teoriju sprovela u praksi

Žena sa jakom vizijom reforme u medicinskom tretmanu.

Ita Wegmann

Direktor Welede 35 godina

Inicijator proizvodnje antroposofskih lijekova i kozmetike.

Oskar Schmiedel