Oskar Schmiedel

Samouvjeren čovjek koji je pokrenuo proizvodnju antropozofskih lijekova i kozmetike.

Dr Oskar Schmiedel (30. oktobar 1887. – 27. decembar 1959.) je bio farmaceut, antroposof, terapeut, geteovac, naučnik i teozof. Studirao je hemiju na Minhenskom univerzitetu i tada se priključio Teozofskom društvu.

Godine 1907, nakon što je slušao predavanja Rudolfa Steinera, postaje njegov lični učenik i 1912. osniva hemijsko-teozofsku laboratoriju gdje proučava biljne boje na antroposofski način. Svoju sopstvenu laboratoriju osniva 1913. prije svega da bi proizvodio kozmetičke proizvode.

Proizvodnja prvih antroposofskih lijekova.

Ubrzo potom, Rudolf Steiner traži od Schmiedel-aa da preseli svoju laboratoriju u Dornach. Od primitivne šupe koja se tu nalazila, on pomaže nastajanje prvog Goetheanum-a, a u isto vrijeme počinje da proizvodi svoje antroposofske lijekove.

Godine 1919., počinje intenzivna proizvodnja lijekova, prvo uz pomoć Dr Ite Wegman a kasnije i Dr Ludwig-a Noll-a (1872. – 1930.), sa kojima kreira čitavu paletu suplemenata.

Direktor kompanije Weleda 35 godina

Godine 1922. Schmiedel u kompaniji Weleda postaje nadležan za odjeljenje za istraživanje i proizvodnju, a 1924. postaje direktor cjelokupne kompanije, i na tom mjestu ostaje do svoje smrti 1959.

Oskar Schmiedel je i dan danas poznat kao istaknuti farmaceutski pionir. Upravo je on čovjek koji je osnovao antroposofsku laboratoriju i započeo proizvodnju kozmetičkih i farmaceutskih proizvoda. Takođe je on taj koji je zamolio Rudolfa Steinera da održi medicinski kurs za doktore – inicijativu koja je više od bilo čega drugog pokrenula antroposofsku medicinu.

Pogled kroz vrijeme

Svjetska metoda istraživanja

Antroposofija je utemeljena od strane filozofa i prirodnjaka Rudolf-a Steiner-a i njegovih kolega istomišljenika.

Antroposofija

Čovjek sa vizijom

Duhovni i filozofski osnivač Welede. Njegova je bila vizija novog načina iscjeljenja, kojoj je bio dosljedan od antropoloških preduslova do proizvodnje konkretnih lijekova.

Rudolf Steiner