Antroposofija

Utemeljena od strane Rudolf-a Steiner-a

Antroposofija je utemeljena od strane filozofa i prirodnjaka Rudolfa Štajnera i njegovih kolega istomišljenika. Ovaj istraživački metod je uticao i na druge discipline uključujući obrazovanje, arhitekturu, umjetnost i medicinu i taj uticaj se i danas može osjetiti u kompaniji Weleda.

 

Antroposofija je rasprostranjen istraživački metod sa evropskim korjenima koji istražuje duhovnost uz pomoć nauke. Ona nudi načine za bolje razumijevanje zakona ljudi i kako se u skladu sa tim treba ponašati, dajući formule i predlažući aktivnosti za različite aspekte života.

Od naučne misli do duhovnog iskustva

Nasuprot modernim shvatanjima u akademskim i univerzitetskim krugovima, Steiner je koristio riječ antroposofija podrazumevajući istraživanje duhovne dimenzije putem naučnog i duhovnog iskustva, i ovome je posvetio svoje životno djelo. Antroposofija polazi od egzaktnog naučnog mišljenja. Precizne istraživačke metode koje su inače ograničene na svijet materijalnog, ovako su proširene na duhovnu dimenziju kroz nauku.

 

Antroposofija se može definisati na sljedeći način: Ljudi razumiju svijet uz pomoć svojih čula i umnih procesa – znanje koje počiva na ovim otkrićima se naziva antropologijom. Antroposofija širi ovaj pristup na duhovni nivo, zato što ljudi takođe percipiraju okolinu svojim osjećanjima i mislima. Steiner je prevodio antroposofiju kao ’mudrost čovjeka’, zato što na grčkom, anthropos znači čovjek a sophia mudrost.

Steiner je kasnije osnovao Udruženje antroposofa 1923., čija je misija i danas da održava slobodan umjetnički i intelektualni život i da promoviše istraživanje duhovne dimenzije. Za duhovna istraživanja osnovana je Škola duhovne nauke u Dornach-u, samo nekoliko kilometara od sjedišta kompanije Weleda u Arlesheim-u.

Arhitektonski impresivan dom ove škole naziva se Goetheanum. To je centar za antroposofiju – dizajniran od strane samog Rudolf-a Steinera - sa dvije koncertne sale koje mogu da prime 1500 ljudi, galerijom, učionicama, bibliotekom i administrativnim prostorijama Antroposofskog društva. Konferencije na različite teme od opšteg interesa održavaju se nekoliko puta godišnje.

Uticaj antroposofije na Weledu

Cilj antroposofije je razvitak cjelokupnog ljudskog bića. Danas ona ima svoje grane u mnogim oblastima uključujući obrazovanje, arhitekturu, umjetnost, medicinu i poljoprivredu. Uz Steiner-ovu podršku nastale su Valdorf škole, takođe poznate kao Steiner-ove škole i vrtići, antroposofska medicina, prirodni preparati za njegu tijela i biodinamička poljoprivreda. Sve ove discipline i dan danas su neodvojivi dio kompanije Weleda.

Bilo da je riječ o proizvodnji medicinskih preparata i prirodne kozmetike, ili o našem poslovanju s partnerima, dobavljačima i zaposlenima, mi uvijek vidimo ljude, društvo i prirodu kao holističku cjelinu, povezanu odnosom između čovjekovih svakodnevnih aktivnosti i prirode.

Pogled kroz vrijeme

Ona je teoriju sprovela u praksi

Žena sa jakom vizijom reforme u medicinskom tretmanu.

Ita Wegmann

Direktor Welede 35 godina

Inicijator proizvodnje antroposofskih lijekova i kozmetike.

Oskar Schmiedel

Čovjek sa vizijom

Duhovni i filozofski osnivač Welede.

Rudolf Steiner