Naše vrijednosti

Sedam osnovnih Weleda principa

Weleda je jedinstvena organizacija koja ekonomski napreduje, a koja je plemenita i posvećena blagostanju naše planete, okoline i ljudi. Prihvatili smo na sebe ovakvu ulogu kroz usvajanje sedam osnovnih principa kojih se čvrsto držimo, koji su obavezni za svakog ko posluje sa nama i koji jasno određuju način na koji radimo. Voljeli bismo da ove principe podijelimo s vama kako biste razumjeli ko smo i zašto poslujemo na baš takav način.

1. Pravedan odnos prema kupcima, partnerima i dobavljačima

Weleda pokazuje da transparentnost i iskrena komunikacija čine osnovu uspješne saradnje zasnovane na povjerenju. Na ovome se temelje poslovni odnosi kompanije Weleda širom svijeta. Rezultat su trajne, pouzdane veze sa kupcima, dobavljačima i partnerima.

2. Partnerski odnos između menadžmenta i zaposlenih

Zaposleni u kompaniji Weleda stavljaju svoje sposobnosti u službu kompanije i visoko su cijenjeni kao profesionalci u svojim strukama. Oni imaju uvid u procese i strukture poslovanja i s odgovornošću obavljaju svoje dužnosti. Kao rezultat toga, oni sudjeluju u evaluaciji i donošenju odluka koje su relevantne unutar njihovog područja odgovornosti. Posvećenost svih naših zaposlenih je izvor inovacija i poslovnog razvoja.

3. Visok kvalitet

Sirovine za Weleda preparate se prerađuju kroz posebne, pažljive procese na takav način da supstance i aktivni sastojci mogu da daju svoj puni efekat. Holističko shvatanje čoveka sastavljenog od tijela, duše i duha i posmatranje planete kao živog organizma povezanog sa cijelim kosmosom kako to vidi antropozofija, pruža bolje razumijevanje prirodnih supstanci i prirode njihovih dejstava, što dovodi do boljeg razumijevanja kvaliteta. Stvaramo proizvode koji pružaju istinsku i sveobuvatnu djelotvornost dostupnu ljudima i daruju ih iskustvom izvanrednog blagostanja. Neprestano usavršavanje naučnih metoda testiranja takođe doprinosi ovom sveobuhvatnom razumijevanju kvaliteta.

4. Kombinovanje prirodnih i duhovnih nauka u istraživanju i razvoju

Za kompaniju Weleda, čovjek je centar svega. Upravo za ljudska bića mi, zajedno sa našim partnerima, razvijamo i istražujemo inovativne i revolucionarne proizvode i terapeutske pristupe. Oni nastaju zahvaljujući kombinaciji prirodnih i društvenih nauka i otvorenosti kompanije Weleda za holističko shvatanje bolesti, zdravlja i njege.

5. Visoki ekološki standardi

Resursi planete Zemlje su ograničeni i neophodno je zaštititi ih zarad dobrobiti ljudi i prirode. Mi ozbiljno shvatamo ovu odgovornost i postavljamo visoke ekološke standarde. Za nas, održivost znači da čuvamo i brinemo se o prirodnim resursima.

6. Kodeks poslovne etike i stvaranje vrijednosti

Od kada postojimo, težimo korporativnim ciljevima koji proizilaze iz osnovnih ideja naše kompanije: ljudi i njihov lični razvoj, očuvanje, unapređivanje i obnavljanje njihovog zdravlja i ljudska potreba za fizičkim blagostanjem i uravnoteženim stilom života.

 

 

Ovakvo shvatanje naše kompanije određuje poslovnu orijentaciju kompanije Weleda i ostaće vodilja i pokretačka snaga svih naših aktivnosti. Prilikom određivanja cijena proizvoda i usluga, ne uzimamo u obzir samo jačanje osnovnog kapitala već i interese kako naših kupaca tako i dobavljača i investitora. Koliko god je to u našoj moći, Weleda učestvuje u kulturnim inicijativama koje su usmjerene ka osposobljavanju ljudi.

7. Kulturne različitosti kao pokretačka snaga

Weleda Grupa ima svoja predstavništva u mnogim zemljama i na tržištima širom svijeta. Rezultat toga je obilje različitih kultura, koje je mi vidimo kao inspirativno i moćno.

Weleda je nastala iz zasebnih preduzetničkih inicijativa koje su se spojile u korporativnu grupu pod upravom jedinstvenog menadžmenta. Upravni odbor direktora i menadžment Weleda Grupe sprovodi svoje upravljačke dužnosti u interesu uspješnog razvitka cijele Grupe. Jednaki standardi etike, kvaliteta i korporativne, tržišne i operativne strategije i politike važe za cijelu Weleda Grupu.

Weleda danas

Weleda je počela u maloj šupi u Švajcarskoj, a sada je globalna kompanija sa 2000 zaposlenih u 50 zemalja.

Više o Weledi danas